گلرنگ

گلرنگ

مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیرشرکتی گلرنگ صادر شد

صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیرشرکتی گلرنگ (Golrang CVC Fund) به عنوان بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور با سرمایه ثبتی ده هزار میلیارد ریال (حدود ۱۶
صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیرشرکتی گلرنگ (Golrang CVC Fund) به عنوان بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر…

پربازدیدهای هفته

پادکست زوم