E - 42
در این قسمت از نوآفرین تا نامه به تیم کوک و دیگر اخبار را بشنوید!
E - 41
در این قسمت از زمزمه‌های ادغام تا پیوند خطرناک آپ و اسنپ و دیگر اخبار را بشنوید!
E - 40
در این قسمت از "پول تو" تخفیفان تا ماجرای جدید اسنپ و دیگر اخبار را بشنوید!
E -
در این قسمت از قیمت بالای شاهکار استارتاپ‌ها تا نظارت بر تاکسی‌های آنلاین و دیگر اخبار را بشنوید!
E -
در این قسمت از ماجرای اسنپ تا حواشی اینوتکس و دیگر اخبار را بشنوید!
E -
در این قسمت از "حالت کودک" کافه‌بازار تا تکذیب خبر ارزش‌گذاری "ادرو" و دیگر اخبار را بشنوید!
E -
در این قسمت از چارچرخ تا تاکسی‌های هوایی در آسمان ایران و دیگر اخبار را بشنوید!
E -
در این قسمت مقصر اصلی گرانی در فضای‌مجازی تا نامه‌نگاری با اپل را بشنوید!
E - 34
در این قسمت ماجرای نشت اطلاعات کافه‌بازار تا ممنوعیت تبلیغات اسنپ در شهر قم را بشنوید!
E -
در این قسمت ماجرای لو رفتن اطلاعات تپسی تا رونمایی "الوپست" را بشنوید!
E -
در این قسمت از راکت‌اینترنت و شراکت با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تا ورود اوبر به بورس را بشنوید!
E -
در این قسمت از ۴۰ میلیونی شدن کافه‌بازار تا سرمایه‌گذاری‌های بیشتر راکت‌اینترنت را بشنوید!