E -
در این قسمت از الوتاکسی تا بازرگام را بشنوید!
E -
در این قسمت گزارش یلدای کارآفرینان را بشنوید!
E -
در این قسمت از تکذیبیه ادغام‌ها تا پرداخت ریالی در آفریقا را بشنوید!
E -
در این قسمت از تهدید علی‌بابا تا آشتی بنیاد و کافه‌بازار را بشنوید!
E -
در این قسمت از انحصارگرایی اسنپ تا ارزش بالاتر مایکروسافت را بشنوید!
E -
در این قسمت از پیام‌رسان‌های بومی تا مقام اولی توکیو را بشنوید!
E -
در این قسمت از بی‌دود تا عدم اشتغالزایی اسنپ و تپسی را بشنوید!
E -
در این قسمت ماجرای دعوای اتحادیه و نظام صنفی را بشنوید!
E -
در این قسمت از رشد ۲۱۰ درصدی بامیلو تا محاصره اسنپ را بشنوید!
E -
در این قسمت از افتتاح الکامپ تا فرصت طلایی برای استارتاپ‌ها را بشنوید!
E - 8
در این قسمت از رفع فیلتر سایت‌های تبلیغات کلیکی تا افتتاح «کیلید» را بشنوید!
E - 7
در این قسمت از FMCG دیجی‌کالا تا ماجرای فیلتر شدن ای‌نتورک و رانده‌شدن شیپور را بشنوید!