جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۹
E - 103
در این قسمت از رد انحصار اسنپ‌فود تا رد مجوز برنامه عادل را بشنوید!