پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
E - 85
در این قسمت از ورود به بورس کافه‌بازار تا پایان تابستان ۹۹، تا حذف دیوار و شیپور را بشنوید!