جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
E - 84
در این قسمت از تغییر مدیریت در اسنپ تا قماربازی دیوار و شیپور را بشنوید!