جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
E - 128
در این قسمت از گزارش سال حرکت‌اول تا چالش جدید استارتاپ‌ها با دیوان عدالت اداری را بشنوید!