جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
E - 135
در این قسمت از گزارش مراسم مایکت تا مروری بر مجمع عمومی همکاران سیستم را بشنوید!