جمعه ۵ شهریور ۱۴۰۰
E - 144
در این قسمت از گزارش علی‌بابا تا گزارش "استارتاپ بلینک" را بشنوید!