جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰
E - 149
در این قسمت از ماجرای پیش آمده برای زرین‌پال تا سرمایه‌گذاری در شنوتو را بشنوید!