E -
در این قسمت از امکانات جدید تپسی تا یارگیری اسنپ را بشنوید!
E -
در این قسمت از حاشیه‌های امین‌الضرب تا ورود تسلا به چین را بشنوید!
E -
در این قسمت داستان‌های جدید فیلترینگ تا چت گوگل را بشنوید!
E -
در این قسمت از الوتاکسی تا بازرگام را بشنوید!
E -
در این قسمت گزارش یلدای کارآفرینان را بشنوید!
E -
در این قسمت از تکذیبیه ادغام‌ها تا پرداخت ریالی در آفریقا را بشنوید!