آگاه ونچرز

خبرها

آگاه ونچرز در «پیمان» سرمایه‌گذاری کرد

شرکت کارآفرینی نارون به نمایندگی از گروه مالی آگاه، در سرویس پرداخت مستقیم پیمان سرمایه‌گذاری کرد. پیمان، نخستین ارائه‌کننده راهکار پرداخت مستقیم در ایران است که
شرکت کارآفرینی نارون به نمایندگی از گروه مالی آگاه، در سرویس پرداخت مستقیم پیمان سرمایه‌گذاری کرد.…

پربازدیدهای هفته

پادکست زوم