استخر رمزارز

امکان مشارکت کاربران نوبیتکس در استخرهای دارایی رمزارزی

کاربران نوبیتکس با تامین نقدینگی استخر دارایی رمزارزی، می‌توانند در سود احتمالی موقعیت‌های فروش تعهدی سهیم شوند و در عین حال، اصل دارایی رمزارزی خود را نیز حفظ
کاربران نوبیتکس با تامین نقدینگی استخر دارایی رمزارزی، می‌توانند در سود احتمالی موقعیت‌های فروش تعهدی سهیم…

پربازدیدهای هفته

پادکست زوم