اپلیکیشن فام

خبرها

کنفرانس خبری، اپلیکیشن جامع پرداخت فام رونمایی شد

اپلیکیشن جامع پرداخت فام، اولین اپلیکیشن پرداختی مبتنی بر هوش مصنوعی است. اپلیکیشن فام وابسته به موسسه مالی اعتباری ملل در روزهای پایانی اسفند ماه ۱۳۹۹ مراسم
اپلیکیشن جامع پرداخت فام، اولین اپلیکیشن پرداختی مبتنی بر هوش مصنوعی است. اپلیکیشن فام وابسته به…

پربازدیدهای هفته

پادکست زوم