بانی کار

خبرها

تغییر نام سامانه کاریابی «سه سوت جابز» به «بانی کار»

در حال حاضر سامانه استخدامی و کاریابی سه سوت جابز در تهران و هفت کلان‌شهر ایران متمرکز است و بیش از ۱۰۰۰ فرصت شغلی مختلف از حوزه مشاغل پایه و میان‌پایه  کشور روی
در حال حاضر سامانه استخدامی و کاریابی سه سوت جابز در تهران و هفت کلان‌شهر ایران…

پربازدیدهای هفته

پادکست زوم