شروع به کار «بوف» بازار؛ کانالی برای شنیدن صدای توسعه‌دهندگان

«بوف» امکانی جدید از بازار است که با هدف شنیدن صدای توسعه‌دهندگان و مشارکت مستقیم آن‌ها در فرآیند بهبود پیشخان بازار فعال شده است. از این پس، در «بوف» پیشخان توسعه‌دهندگان، کاربران می‌توانند قابلیت‌ جدید درخواست دهند، باگ‌ها را گزارش کنند و از وضعیت پیاده‌سازی قابلیت‌های در حال توسعه باخبر شوند.   صدرا علی آبادی، …

یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰