صندوق ثروت ملی

گزارش تحقیقی ۲۰۲۳ موسسه PwC؛ خاورمیانه، خاور فرصت‌های سرمایه‌گذاری

در این مقاله تحقیقی که براساس گزارش ۲۰۲۳ موسسه PwC به رشته تحریر درآمده، به تحلیل سرمایه‌گذاری در منطقه خاورمیانه در سال‌های گذشته و چشم‌انداز ۲۰۲۳ آن پرداخته شده است.…

پربازدیدهای هفته

پادکست زوم