قاچاق کالا

خبرها

گزارش تحقیقی موسسه رهنمان با محوریت ارزیابی آثار سیاست ممنوعیت واردات بر اقتصاد ایران

گزارش تحقیقی، «ارزیابی آثار سیاست ممنوعیت واردات بر اقتصاد ایران» موسسه رهنمان منتشر شد. در این گزارش، آثار سیاست ممنوعیت واردات کالا بر قیمت کالاها، تولید اشتغال و قاچاق بررسی…

پربازدیدهای هفته

پادکست زوم