پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از دلیل محدودیت اینترنت تا آمار ایران تلنت از بازار کار را بشنوید!

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۸۰ این پادکست، از دلیل محدودیت اینترنت تا آمار ایران تلنت از بازار کار را بشنوید!  

جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ در این قسمت از تعدیل نیروی صباایده تا تغییر استراتژی جوانه را بشنوید!

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۷۹ این پادکست، از تعدیل نیروی صباایده تا تغییر استراتژی جوانه را بشنوید!  

جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از تحریم ابرآروان تا ماجرای شاپرک و اینماد را بشنوید!

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۷۸ این پادکست، از تحریم ابرآروان تا ماجرای شاپرک و اینماد را بشنوید!  

جمعه ۲۷ آبان ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از حمله به دیجی‌کالا تا پاسخ نوبیتکس به گزارش رویترز را بشنوید!

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۷۷ این پادکست، از حمله به دیجی‌کالا تا پاسخ نوبیتکس به گزارش رویترز را بشنوید!  

جمعه ۲۰ آبان ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از مهاجرت فعالان اکوسیستم تا طرح شیپور برای حمایت از استارتاپ‌ها

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۷۶ این پادکست، از مهاجرت فعالان اکوسیستم تا طرح شیپور برای حمایت از استارتاپ‌ها را بشنوید!  

جمعه ۱۳ آبان ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از بیانیه بلد در خصوص آینده این مسیریاب تا تاثیرات فیلترینگ اینترنت

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۷۵ این پادکست، از بیانیه بلد در خصوص آینده این مسیریاب تا تاثیرات فیلترینگ اینترنت را بشنوید!  

جمعه ۶ آبان ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از تاثیرات قطعی اینترنت تا آغاز معامله سهام تپسی

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۷۴ این پادکست، از تاثیرات قطعی اینترنت تا آغاز معامله سهام تپسی را بشنوید!  

جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از گزارش تجارت الکترونیکی کشور تا سرویس جدید اسنپ‌فود

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۷۳ این پادکست، از گزارش تجارت الکترونیکی کشور تا سرویس جدید اسنپ‌فود را بشنوید!  

جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از تعطیلی آپارات گیم تا تصویب و اجرای خاموش طرح صیانت

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۷۲ این پادکست، از تعطیلی آپارات گیم تا تصویب و اجرای خاموش طرح صیانت را بشنوید!  

جمعه ۱۸ شهریور ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از پاسخ وزارت صمت به برگزاری انتخابات اتحادیه تا جام‌جهانی استارتاپی “کلین شیت”

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۷۱ این پادکست، از پاسخ وزارت صمت به برگزاری انتخابات اتحادیه تا جام‌جهانی استارتاپی “کلین شیت” را بشنوید!  

جمعه ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از حاشیه‌های اتحادیه تا گزارش نوین‌هاب

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۷۰ این پادکست، از حاشیه‌های اتحادیه تا گزارش نوین‌هاب را بشنوید!  

جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از اعتراض رقبا به اسنپ‌پی تا خطر راه‌اندازی سوییچ “آمیتیس”

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۶۹ این پادکست، از اعتراض رقبا به اسنپ‌پی تا خطر راه‌اندازی سوییچ “آمیتیس” را بشنوید!  

جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱