پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از انحصار بیمه مرکزی با “آمیتیس” تا گزارش نوبیتکس را بشنوید!

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۶۳ این پادکست، از انحصار بیمه مرکزی با “آمیتیس” تا گزارش نوبیتکس را بشنوید!  

جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از دارک‌استورهای جدید اسنپ‌اکسپرس تا ورود تپسی به بورس

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۶۲ این پادکست، از دارک‌استورهای جدید اسنپ‌اکسپرس تا ورود تپسی به بورس را بشنوید!  

جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از گزارش معارفه سهام تپسی در فرابورس تا معرفی سرویس جدید تارا

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۶۱ این پادکست، از گزارش معارفه سهام تپسی در فرابورس تا معرفی سرویس جدید تارا را بشنوید!  

جمعه ۲۰ خرداد ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از عملکرد ۲ ساله “پادرو” تا گزارش تکراسا از سوشال کامرس ایران

  پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۶۰ این پادکست، از عملکرد ۲ ساله “پادرو” تا گزارش تکراسا از سوشال کامرس ایران را بشنوید!

جمعه ۱۳ خرداد ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از گزارش عملکرد ۱۴۰۰ اسنپ تا گزارش جدید کدال تپسی

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۵۹ این پادکست، از گزارش عملکرد ۱۴۰۰ اسنپ تا گزارش جدید کدال تپسی را بشنوید!  

جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از گزارش دمودی دیجی‌نکست تا سرمایه‌گذاری اسمارت‌آپ در بازینگا

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۵۸ این پادکست، از گزارش دمودی دیجی‌نکست تا سرمایه‌گذاری اسمارت‌آپ در بازینگا را بشنوید!  

جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از نمایشگاه اینوتکس تا رونمایی آپ از «حال»

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۵۷ این پادکست، از نمایشگاه اینوتکس تا رونمایی آپ از «حال» را بشنوید!  

جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از ماجرای کافه‌بازار و مایکت تا انتخابات اتحادیه

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۵۶ این پادکست، از ماجرای کافه‌بازار و مایکت تا انتخابات اتحادیه را بشنوید!  

جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از انتقادها از فروشگاه “تیمچه” تا ورود استارتاپ‌ها به بورس

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۵۵ این پادکست، از انتقادها از فروشگاه “تیمچه” تا ورود استارتاپ‌ها به بورس را بشنوید!  

جمعه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از جذب سرمایه جدید ابرآروان تا انتشار گزارش جدید سرآوا

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۵۴ این پادکست، از جذب سرمایه جدید ابرآروان تا انتشار گزارش جدید سرآوا را بشنوید!  

جمعه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از ارزش‌گذاری سهام شرکت تپسی تا مگنت دیجی‌کالا

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۵۳ این پادکست، از ارزش‌گذاری سهام شرکت تپسی تا مگنت دیجی‌کالا را بشنوید!  

جمعه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

پادکست اخبار استارتاپی هفته؛ از ماجرای انتخابات اتحادیه تا تغییر مدیرعامل کارنامه

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۵۲ این پادکست، از ماجرای انتخابات اتحادیه تا تغییر مدیرعامل کارنامه را بشنوید!  

جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱