گزارش آروان‌کلاد؛ ۲۴درصد از کل سایت‌های دارای اینماد از CDN استفاده می‌کنند

به گزارش روابط عمومی آروان‌کلاد، نتایج تحقیقات این شرکت که به‌تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد از ۳۳ هزار دامنه‌ی ایرانی دارای ای‌نماد و متصل به CDN، حدود ۵۹ درصدشان از آروان‌کلاد، ۳۲ درصد از کلادفلر و ۹ درصد از خدمات‌دهندگان دیگر سرویس CDN می‌گیرند. در این بررسی مشخص شده است که ۷۶ درصد از وب‌سایت‌های فعال دارای «ای‌نماد» به‌طورکلی از CDN استفاده نمی‌کنند.

آروان‌کلاد می‌گوید برای دقیق‌تر شدن سنجش میزان بازار کلاد (خدمات ابری) ایران، وب‌سایت‌های فعال دارای «اینماد» (معادل ۱۳۷,۱۰۶دامنه‌) را معیار این ارزیابی قرار داده است. پس از اسکن و دریافت اطلاعات این داده‌ها مشخص شد که ۷۶درصد از این ۱۳۷,۱۰۶ دامنه (معادل ۶۲ درصد براساس رده‌بندی(rank) دامنه‌ها از پایگاه‌های بین‌المللی معتبر)، به‌طورکلی از CDN استفاده نمی‌کنند.

آروان‌کلاد با حذف این بخش از دامنه‌ها به ۳۳هزار دامنه (معادل ۳۸درصد براساس رده‌بندی دامنه‌ها) رسیده است که از این تعداد، ۱۹,۵۶۵ دامنه (معادل ۵۹درصد) از CDN آروان‌کلاد استفاده می‌کنند و ۱۰,۳۷۴ دامنه (معادل ۳۹درصد)، مشتری CDN کلادفلر هستند.

پربازدیدهای ایرانی از آروان‌کلاد استفاده می‌کنند

یکی از نقدها به برآوردهای تجمیعی، نادیده‌ گرفتنِ بخشی از میزان اثرگذاری، وزن (بازدید) و تعداد واحدهای بررسی شده است، به همین دلیل برای بررسی دقیق‌تر، دامنه‌هایی که از CDN استفاده می‌کنند را در هفت گروه با توجه به تعدادشان  در هر رده‌بندی تقسیم‌بندی کردیم. سپس سهم هر پروایدر را در این رتبه‌بندی سنجیدیم تا بتوانیم به این پاسخ دهیم که هر پروایدر CDN به چه تعداد دامنه خدمات ارایه می‌دهد؟

از گروه ۱۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با سهم ۱۲۹ دامنه، رتبه‌ی اول را دارد و پس از آن کلادفلر با ۵۰ دامنه در جایگاه دوم است. دیگر ارایه‌دهندگان نیز درمجموع با ۱۵ دامنه در ادامه‌ی این فهرست قرار دارند.

از گروه ۵۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۳۷۴ دامنه، کلادفلر با ۱۹۷ دامنه، دو ارایه‌دهنده‌ی برتر این گروه هستند و پس از آن‌ دیگر ارایه‌دهندگان با ۳۸ دامنه، ادامه‌ی این فهرست را تشکیل می‌دهند.

از گروه ۱۰,۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۳۰۷ دامنه، کلادفلر۲۵۳ دامنه برترین خدمات‌دهندگان بستر ابری به دامنه‌های این تقسیم‌بندی هستند. دیگر  ارایه‌دهندگان هم با ۳۷ دامنه در ادامه‌ی این فهرست قرار دارند.

از گروه ۵۰,۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۱۶۹۹دامنه، کلادفلر با ۱۴۸۰دامنه، مانند گروه‌های قبلی در برترین ارایه‌دهندگان این تقسیم‌بندی قرار دارند. پس از آن‌ها سایر ارایه‌دهندگان با اختلافی معنادار درمجموع  به ۲۶۷ دامنه، خدمات ابری می‌دهند.

از گروه ۱۰۰,۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۱۵۹۳دامنه و کلادفلر با ۱۰۵۹ دامنه، دو ارایه‌دهنده‌ی بستر ابری این گروه‌بندیی هستند. پس از آن‌ها با اختلاف بسیار سایر ارایه‌دهندگان قرار دارند؛ یعنی درمجموع به ۳۰۹ دامنه خدمات ابری می‌دهند.

از گروه ۵۰۰,۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۴۰۰۸ دامنه، کلادفلر با ۱۷۶۴ دامنه، دیگر ارایه‌دهندگان با ارایه‌ی خدمات ابری به ۸۳۴ دامنه در ادامه‌ی این فهرست قرار دارند.

همان‌طور که مشخص است براساس این تقسیم‌بندی مشخص شد که آروان‌کلاد در تمام گروه‌بندی‌های این تقسیم‌بندی هم سهم بیش‌تری نسبت به کلادفلر و دیگران دارد.

برای بررسی دقیق‌تر این تقسیم‌بندی، این بار تمام دامنه‌ها (اعم از دامنه‌هایی که از CDN استفاده می‌کنند و آن‌هایی که استفاده نمی‌کنند) را به‌شکل کلی بررسی کردیم. نتیجه نشان داد که ارتباط معناداری میان رده‌بندی بهتر دامنه‌ها، میزان بیشتر ترافیک‌شان و میزان بیشتر استفاده از CDN وجود دارد. با این تفسیر‌ها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که هرچه بازدید دامنه‌ها بیش‌تر می‌شود، گویی سرعت و امنیت برای دارندگان وب‌سایت‌ها بااهمیت‌تر می‌شود. این مساله می‌تواند ناشی از آن باشد که این دامنه‌ها بیش‌تر در معرض حمله‌های سایبری قرار می‌گیرند و به همین دلیل از CDN برای مقابله با حمله‌های احتمالی استفاده می‌کنند.

پربازدیدهای ایرانی از آروان‌کلاد استفاده می‌کنند

طبق همان منطق تقسیم‌بندی بالا، این بار دامنه‌ها را براساس وزن هر دامنه گروه‌بندی کردیم. تا به پاسخ این پرسش برسیم که هر پروایدر به چه وزنی از دامنه‌ها خدمات CDNمی‌دهد؟

همانطور که در ادامه خواهد آمد در این بخش هم آروان‌کلاد با نسبت مشخصی بیشتر از کلادفلر و دیگران است.

وزن هر کدام از پروایدرها براساس گروه ۱۰۰۰ دامنه‌ی برتر 

 از گروه ۵۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۲۶.۵ درصد، کلادفلر با ۱۰.۳درصد و دیگر ارایه‌دهندگان خدمات ابری با سهم ۳.۱ درصدی در ادامه‌ی این فهرست قرار دارند.

 از گروه ۵۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۱۵.۴ درصد، کلادفلر با ۸.۱ درصد و دیگر ارایه‌دهندگان با سهم ۱.۶ درصدی در ادامه‌ی این فهرست قرار دارند.

 از گروه ۱۰,۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۶.۳ درصد کلادفلر با ۵.۲ درصد در ردیف اول و دوم این فهرست قرار دارند و دیگر ارایه‌دهندگان نیز با سهم ۰.۸ درصدی در ادامه‌ی این فهرست هستند.

 از گروه ۵۰,۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد: ۷.۰ درصد و کلادفلر ۶.۱ درصد مهم‌ترین بازیگران خدمات‌دهندگان ابری این گروه قرار دارند و ارایه‌دهندگان با ۱.۱ درصد در ادامه‌ی این فهرست قرار دارند.

 از گروه ۱۰۰,۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۳.۳ درصد، کلادفلر با ۲.۲ درصد و دیگر ارایه‌دهندگان نیز با ۰.۶ درصد در رتبه‌بندی‌های بعدی این تقسیم‌بندی قرار دارند.

 

براساس این تقسیم‌بندی نیز جز در گروهِ با رتبه‌بندی ۱۰۰۰,۰۰۰ دامنه مشخص می‌شود که سهم آروان‌کلاد در گروه‌های بررسی‌ شده نسبت بیشتری از سایر ارایه‌کنندگان CDN دارد.

یک بار دیگر داده‌های بالا را به ‌همراه دامنه‌هایی که از CDN استفاده نمی‌کنند، بازطراحی کردیم. در این بررسی تلاش کردیم تا میزان اهمیت استفاده از CDN   و ارتباط آن با وزن و امنیت دامنه‌ها را برررسی کنیم:

همان‌طور که از نمودار مشخص است، وزن دامنه‌هایی که از CDN استفاده نمی‌کنند در بازه‌ی ۱۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ بسیار زیاد است و این نشان‌دهنده‌ی وجود تعداد درخورتوجهی از دامنه‌هایی است که با افزایش میزان وزن دامنه، کمتر احساس نیاز به CDN پیدا می‌کنند. به‌همین دلیل می‌توان ادعا کرد که ارتباطی معنادار (افزایشی) میان رتبه‌ی بالای دامنه‌ها و استفاده‌‌شان از سرویس CDN وجود دارد.

اهمیت حضور در بازار CDN از نظر ارزآوری و شاخص‌های اقتصادی توسعه تا آن‌جاست که پیش‌بینی‌ها از ارزش‎مندی روزافرون این بازار حکایت می‌کند؛ طبق آمارها این بازار تا سال ۲۰۲۸  قرار است ارزش‌گذاری ۳۶.۵ میلیارد دلاری (یعنی رشدی ۱۰.۹درصدی) را تجربه کند. به همین دلیل طبق گزارش‌های اکوسیستم ابری اقتصاد دیجیتال از سوی دانشگاه mit کشورهای نوظهور باید خود را به این بازار برسانند و سهمی در آن ایفا کنند؛ مسیری که آروان‌کلاد نیز با ۴۰ پاپ‌سایت در نقاط پرترافیک دنیا در آن مسیر حرکت کرده است و به‌نظر می‌رسد سایر خدمات‌دهندگان ابری کشور نیز بتوانند در مسیر جهانی‌ شدن گام بردارند. چراکه امروز بازار باپتانسیل این محصول موجب شده بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مانند شرکت‌های آمازون (AWS) برای باقی‌ماندن در رتبه‌ی اول ارایه‌دهندگان خدمات CDN در دنیا راهکارهای جدید و کیفیت بیش‌تر این محصول را برای مشتریان‌شان محقق کنند.

link

مطالب مرتبط

ابرآروان

آروان‌کلاد با جدید‌ترین محصولات ابری به الکامپ آمده است

به گزارش استارتاپ۳۶۰، آروان‌کلاد با تازه‌ترین محصولات ابری، در سالن ۸ و ۹ بیست‌و‌هفتمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ حضور دارد. نمایشگاه الکامپ از تاریخ نهم تا دوازدهم تیر ۱۴۰۳ در محل…
ابرآروان

نخستین دانش‌پذیران کاریز آروان‌کلاد فارغ‌التحصیل شدند

نخستین گروه از دانش‌پذیران طرح مسوولیت اجتماعی کاریز آروان‌کلاد با به پایان رساندن کامل دوره‌‌های آموزشی، در بهار ۱۴۰۳ فارغ‌التحصیل شدند. این فارغ‌التحصیلان از شهرهای زابل، بم، کرمان، میناب، چابهار…

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

پربازدیدهای هفته

پادکست زوم