E - 130
در این قسمت از سهم بازار الوپیک تا ویژگی‌های سرویس دیجی‌پلاس دیجی‌کالا را بشنوید!
E - 129
در این قسمت از گزارش زمستان ۹۹ دیوار تا جذب سرمایه دکتر ساینا را بشنوید!
E - 128
در این قسمت از گزارش سال حرکت‌اول تا چالش جدید استارتاپ‌ها با دیوان عدالت اداری را بشنوید!
E - 127
در این قسمت از فشار بر دیجی‌کالا برای توقف فروش آنلاین دارو تا گزارش آماری تپسی را بشنوید!
E - 126
در این قسمت از امکان جدید بازار تا رشد نوار را بشنوید!
E - 125
در این قسمت از گزارش سالانه سرآوا تا گزارش سال ۹۹ ابرآروان را بشنوید!
E - 124
در این قسمت از سرویس جدید دیجی‌کالا بنام «پیندو» تا ورود فیلیمو به کشورهای فارسی‌زبان منطقه را بشنوید!
E - 123
در این قسمت از قابلیت جدید دیوار تا پرداخت خسارت آنلاین بیمیتو را بشنوید!
E - 122
در این قسمت از قابلیت جدید اسنپ تا جذب سرمایه پونیشا را بشنوید!
E - 121
در این قسمت از تغییر مدیرعامل بازار تا خاموشی بیسفون را بشنوید!
E - 120
در این قسمت از ماجرای پیش آمده برای کاربر اسنپ تا تخصیص سهام به کارمندان علی‌بابا را بشنوید!
E - 119
در این قسمت از ماجرای ورود تپسی به کیش تا برخورد با اسنپ‌فود را بشنوید!