اینوستوران

فناپ

تامین مالی طرح «دانش‌مان اینترنت اشیا» بر سکوی اینوستوران قرار گرفت

سکوی مالی «اینوستوران» از شرکت‌های زیرمجموعه گروه مالی پاسارگاد، فرصت سرمایه‌گذاری در طرح «دانش‌مان اینترنت اشیا» را فراهم کرده است. به گزارش روابط‌عمومی و برندینگ فناپ، سکوی مالی «اینوستوران» که…
فناپ

تامین مالی مگاپروژه «سیرنگ» بر سکوی اینوستوران قرار گرفت

سکوی مالی «اینوستوران» از شرکت‌های زیرمجموعه گروه مالی پاسارگاد، فرصت سرمایه‌گذاری در مگاپروژه «پرواز یاران سیرنگ» را فراهم کرده است. به گزارش روابط‌عمومی و برندینگ فناپ، «اینوستوران» به‌صورت تخصصی در…
خبرها

فراخوان سرمایه‌گذاری سکوی تامین مالی جمعی «اینوستوران» منتشر شد

سکوی تامین مالی جمعی «اینوستوران» برای سرمایه‌گذاری در ۲ طرح صنعتی «سیرنگ» و «ویتا» فراخوان داد. به گزارش روابط‌عمومی و برندینگ فناپ، سکوی تامین مالی «اینوستوران» از زیرمجموعه‌های شرکت شناسا…

پربازدیدهای هفته

پادکست زوم