برای مشاهده نتایج کلید Enter را بزنید

گزارش بررسی شکایات توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

اولین گزارش بررسی شکایات توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مربوط به سال ۹۷ تا تیر ماه ۹۹ منتشر شد.

 

در این گزارش به سه بخش زیر پرداخته شده است:

 

۱- تعداد شکایات ارجاع شده از سمت وزارت صمت، اتاق های اصناف ایران و نماد الکترونیک

۲- گزارش دقیق و تفکیک شده از سال ۹۷ تا ۹۹ از پنل ثبت شکایات اتحادیه به تفکیک کسب و کار های عضو و غیر عضو

۳- بررسی شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه به تفکیک ۹ حوزه شکایت 

۳- بررسی وضعیت شکایات

۴- بررسی تاثیر شیوع کرونا بر افزایش میزان شکایات.

 

این گزارش را از اینجا دریافت کنید.