جمعه ۵ بهمن ۱۳۹۷
E -
در این قسمت از رزمایش قطع اینترنت کشور تا انحصارستیزی هندی‌ها را بشنوید!