جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸
E -
در این قسمت از "بلد" کافه‌بازار تا ورود گوگل به صنعت گیم با "استادیا" را بشنوید!