جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸
E - 42
در این قسمت از نوآفرین تا نامه به تیم کوک و دیگر اخبار را بشنوید!