جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
E - 132
در این قسمت از سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی در فلایتیو تا سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی در پادرو را بشنوید!