جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
E - 157
در این قسمت از نمایشگاه اینوتکس تا رونمایی آپ از «حال» را بشنوید!