E - 87
در این قسمت از حمله به دیجی‌کالا و اسنپ تا سانسور کافه‌بازار را بشنوید!
E - 86
در این قسمت از "دیوار فروشگاه‌ها" تا راه‌اندازی اسنپ کلاب را بشنوید!
E - 85
در این قسمت از ورود به بورس کافه‌بازار تا پایان تابستان ۹۹، تا حذف دیوار و شیپور را بشنوید!
E - 84
در این قسمت از تغییر مدیریت در اسنپ تا قماربازی دیوار و شیپور را بشنوید!
E - 83
در این قسمت از اسنپ دکتر تا تغییر نام کرفس را بشنوید!
E - 82
در این قسمت از جذب سرمایه کشمون تا کاربوم را بشنوید!